Studio
Elmo Vermijs

Studio Elmo Vermijs houdt zich bezig met projecten op het scheidingsvlak van beeldende kunst, ontwerp en architectuur. Thema’s als hergebruik, circulair ontwerp en lokale- en sociale cohesie spelen een belangrijke rol in het werk van de studio.

In zowel het onderzoek als in het eindresultaat van een project speelt sociale interactie een belangrijke rol. Het eindresultaat faciliteert vaak ook een sociale uitwisseling tussen verschillende gebruikers. Denk hierbij aan samen koken, discussiëren of in de sauna zitten.

Het onderzoekende karakter van de studio vroeg om een heldere maar flexibele indexering van de projecten. Hiertoe is een functionele identiteit met uitgebreide iconenset ontworpen en een geheel custom Wordpress website gebouwd die de bijzondere projecten liet spreken.

www.elmovermijs.com
EVlogo2
Een uitgeklede typografische stijl vormt de basis van de identiteit.
EV_icons2
Met 16 custom iconen verdeeld over 4 categorieën zijn de veelzijdige projecten van de studio inzichtelijk gemaakt.
EVlongpage2
Een custom ontworpen en gebouwde Wordpress website geeft de bijzondere projecten optimaal de ruimte.
 

meer werk

Floor Improve

Een emotionele identiteit voor een improvisatiecoach.

Quote me if I'm wrong

Een evoluerende identiteit voor de Pre-Graduation expo van een groep autonome kunstenaars.